RODO

Klauzula Informacyjna RODO – obowiązek informacyjny dla pacjentów

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług Gabinet Psychologiczny Malwina Huńczak

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Malwina Huńczak.
Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Żelazna 52a/2, 53-428 Wrocław
 • przez e-mail: psycholog@malwinahunczak.pl
 • telefonicznie: 724 051 362

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować usługi psychologiczne,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 1. dane osobowe będę przetwarzane przez okres regulowany rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku,
 2. przepisy prawa.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzam będę przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będę przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom świadczącym usługi finansowe (księgowość), gdy wyrażasz potrzebę wystawienia rachunku imiennego,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Źródła danych

 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę telefonicznie lub poprzez sms,
 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę mailowo,
 • osoba fizyczna, która umówiła wizytę poprzez www.znanylekarz.pl.

7. Dodatkowe informacje

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe, odrębne ustalenia w tym zakresie z Tobą.
 • Informujemy, że w dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: psycholog@malwinahunczak.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.