Moje kompetencje

„- Czy zechciałbyś mi powiedzieć, którędy mam teraz iść?
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd chcesz dojść – odparł Kot.
– Właściwie wszystko mi jedno – rzekła Alicja.
– W takim razie obojętne, którędy pójdziesz – odpowiedział Kot z Cheshire.”

Lewis Carroll „Alicja w krainie czarów”
(przeł. Robert Stiller)

Fot. Marcin Skiba

Jestem profesjonalnym, dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

Jako psychoterapeuta prowadzę terapię w nurcie integratywnym, co oznacza, że w swojej pracy korzystam z dorobku różnych teorii i podejść oferowanych przez kilka szkół psychoterapii. Swoją pracę opieram w głównej mierze na podejściu psychodynamicznym, jednak wykorzystuję techniki i metody oferowane przez inne nurty. Integrowanie różnych podejść oznacza, że metody pracy dostosowuję do trudności i oczekiwań danej osoby, a nie na odwrót. Na każdego człowieka patrzę indywidualnie i rozpatruję problemy, z którymi się do mnie zgłasza, w kontekście jego indywidualnej i niepowtarzalnej historii życia.

O mnie więcej

  • Jestem magistrem psychologii o specjalizacji klinicznej, dyplom uzyskałam na podstawie pięcioletnich studiów (ukończonych z wyróżnieniem),
  • Obecnie jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty w ramach 4-letniej całościowej szkoły Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, posiadającej akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji,
  • Jestem autorką książek z zakresu psychologii i rozwoju osobistego,
  • Dotychczasowe doświadczenie kliniczne zdobywałam m. in. w Klinice Psychiatrii na Uniwersytecie  Medycznym we Wrocławiu (Oddział Dzienny Leczenia Nerwic); Centrum Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Animus w Gdyni; Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu;  Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Psychologus w Trzebnicy; domu spokojnej starości w Sydney,
  • Stale pogłębiam swoją wiedzę oraz doskonalę warsztat psychologiczny i terapeutyczny, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach,
  • W pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Malwina Huńczak – ZnanyLekarz.pl