Metody pracy

Fot. Marcin Skiba
Fot. Marcin Skiba

Psychoterapia i pomoc psychologiczna – metody pracy

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie integratywnym, co oznacza, że łączę techniki i podejścia z różnych szkół psychoterapeutycznych. Dzięki temu mogę dobierać sposoby pracy zależnie od potrzeby, specyfiki i trudności, z jakimi zgłasza się do mnie dana osoba. Wiodącym podejściem w mojej pracy jest psychoterapia psychodynamiczna, oparta na odkrywaniu nieświadomych mechanizmów, rządzących naszym myśleniem i działaniem. Korzystam również z dokonań pozostałych szkół psychoterapeutycznych: m.in.: poznawczo – behawioralnej (kładącej akcent na myśli, przekonania i zachowania); humanistyczno – egzystencjalnej (czerpiącej wiele z filozofii, np. terapia Gestalt skoncentrowana na „tu i teraz”) czy systemowej (rozpatrywanie trudności danej osoby z punktu widzenia „systemu”, w którym funkcjonuje: rodziny, znajomych, bliskich, pracy zawodowej).

 

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia polega na osobistej rozmowie z psychoterapeutą i służy lepszemu zrozumieniu oraz poznaniu siebie, swoich potrzeb, obaw, lęków i oczekiwań. Dzięki takim rozmowom dana osoba może spojrzeć na swoje trudności z innej, szerszej perspektywy i w ten sposób odnaleźć niedostrzegane do tej pory sposoby poradzenia sobie z problemami. Psychoterapia jest procesem, w którym można przyjrzeć się bliżej własnym problemom i rozpoznać swój wpływ na pojawiające się przeciwności. Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia i zazwyczaj przyczynia się do wzrostu satysfakcji z życia i poczucia spełnienia.

 

Jak długo trwa psychoterapia?

Długość trwania psychoterapii zależy od tematów i trudności, z jakimi zgłasza się dana osoba, jej celów i potrzeb. Dlatego też psychoterapia może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Piękną metaforą psychoterapii może być remont wielkiego domu dziedziczonego w spadku. To od Ciebie zależy czy zechcesz w nim jedynie odmalować ściany czy zrobić gruntowny remont. Podobnie jest ze spotkaniami psychoterapeutycznymi. W głównej mierze to Ty sam decydujesz czy chcesz zająć się jedynie szybkim rozwiązaniem niewielkiego problemu czy też głębiej poznać siebie, motywy i mechanizmy swoich wyborów, a tym samym pracować nad lepszym funkcjonowaniem w przyszłości.

 

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze 2 – 3 spotkania mają charakter konsultacji, na których wspólnie analizujemy zgłaszany problem i podejmujemy decyzję o dalszych krokach, ewentualnej psychoterapii oraz jej celach. Jest to również czas dla pacjenta na potocznie zwane „pierwsze wrażenie” i zastanowienie się nad takimi kwestiami jak: Czy dobrze czujesz się w kontakcie ze mną, jako Twoim psychoterapeutą?, Czy będziesz w stanie się przede mną otworzyć?, Czy wzbudzam Twoje zaufanie? Jest to również czas dla mnie jako psychoterapeuty i zastanowienie się czy w danym momencie jestem w stanie pomóc pacjentowi w zgłaszanym problemie.

 

Interwencja kryzysowa

Jest to seria kilku spotkań, skupionych na konkretnym problemie. Ten sposób pomocy psychologicznej stosowany jest w nagłych sytuacjach problemowych i kryzysowych, w których podstawą jest udzielenie wsparcia psychicznego. Podczas interwencji kryzysowej nie analizuje się przyczyn problemu i nie pracuje nad możliwościami uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

  

Jak wygląda spotkanie terapeutyczne?

Spotkanie, czyli sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Pierwsze 2 – 3 spotkania służą zebraniu szczegółowego wywiadu, sformułowaniu celów pracy i podjęciu decyzji o dalszej współpracy. Kolejne ewentualne spotkania to już praca terapeutyczna, która opiera się na szczerej i poufnej rozmowie. Nie ma „typowej” sesji terapeutycznej, konkretnych pytań czy listy poruszanych tematów. To pacjent decyduje, o czym w danym momencie chce rozmawiać i jakie problemy poruszać na sesjach.

 

Jak często odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Każde spotkanie trwa 50 minut. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość dwóch spotkań w tygodniu.

  

Czy psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa?

Każdego psychologa i psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że nie wolno mu nikomu ujawniać faktu, że dana osoba pełnoletnia jest jego pacjentem lub była u niego na spotkaniu. Tym samym nie wolno mu informować nikogo (również rodziny) o stanie pacjenta, przebiegu terapii czy poruszanych tematów. Wyjątek od zasady poufności stanowi sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta lub innych osób.

  

Co to jest superwizja?

Superwizja to konsultacja psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, starszym stażem i posiadającym specjalne kwalifikacje superwizora. W trakcie superwizji pacjent pozostaje anonimowy i zachowane są zasady tajemnicy zawodowej. Regularna superwizja jest standardem profesjonalnej psychoterapii i pomaga terapeucie jeszcze lepiej wspierać pacjentów.