Metody pracy

Fot. Marcin Skiba

Fot. Marcin Skiba

Psychoterapia i pomoc psychologiczna – metody pracy

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie integratywnym, co oznacza, że łączę techniki i podejścia z różnych szkół psychoterapeutycznych. Dzięki temu mogę dobierać sposoby pracy zależnie od potrzeby, specyfiki i trudności, z jakimi zgłasza się do mnie dana osoba. Wiodącym podejściem w mojej pracy jest psychoterapia psychodynamiczna, oparta na odkrywaniu nieświadomych mechanizmów, rządzącym naszym myśleniem i działaniem. Korzystam jednak z dokonań pozostałych szkół psychoterapeutycznych: poznawczo – behawioralnej (kładącej akcent na myśli, przekonania i zachowania); humanistyczno – egzystencjalnej (czerpiącej wiele z filozofii, np. terapia Gestalt skoncentrowana na „tu i teraz”) czy systemowej (rozpatrywanie trudności danej osoby z punktu widzenia „systemu”, w którym funkcjonuje: rodzina, znajomi, bliscy, praca zawodowa).

 

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia polega na osobistej rozmowie z psychoterapeutą i służy lepszemu zrozumieniu oraz poznaniu siebie, swoich potrzeb, obaw, lęków i oczekiwań. Dzięki takim rozmowom dana osoba może spojrzeć na swoje trudności z innej, szerszej perspektywy i w ten sposób odnaleźć niedostrzegane do tej pory sposoby poradzenia sobie z problemami. Psychoterapia jest procesem, w którym można przyjrzeć się bliżej własnym problemom i rozpoznać swój wpływ na pojawiające się przeciwności. Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia i zazwyczaj przyczynia się do wzrostu satysfakcji z życia i poczucia spełnienia.

 

Jak długo trwa psychoterapia?

Długość trwania psychoterapii zależy od tematów i trudności z jakimi zgłasza się dana osoba, jej celów i potrzeb. Psychoterapia może trwać od kilku tygodniu do nawet kilku lat. Piękną metaforą psychoterapii może być remont wielkiego domu dziedziczonego w spadku. Od Ciebie zależy czy zechcesz w nim jedynie odmalować ściany czy zrobić gruntowny remont. Podobnie jest z sesjami psychoterapeutycznymi. W głównej mierze to Ty sam decydujesz czy chcesz zająć się jedynie szybkim rozwiązaniem niewielkiego problemu czy przykładowo głębiej poznać siebie, motywy i mechanizmy swoich wyborów, a tym samym pracować nad lepszym funkcjonowaniem.

 

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze 2 – 3 spotkania mają charakter konsultacji, na których wspólnie analizujemy zgłaszany problem i podejmujemy decyzję o ewentualnej psychoterapii oraz jej celach. Jest to również czas na potocznie zwane „pierwsze wrażenie” i zastanowienie się nad kwestiami: czy dobrze czujesz się w kontakcie z tym psychoterapeutą?, czy będziesz w stanie się przed tą osobą otworzyć?, czy wzbudza Twoje zaufanie? Jest to również czas dla mnie jako psychoterapeuty i zastanowienie się czy jestem w stanie pracować z daną osobą i pomóc jej w zgłaszanym problemie.

 

Interwencja kryzysowa

Jest to seria kilku spotkań, skupionych na konkretnym problemie. Ten sposób pomocy psychologicznej stosowany jest w nagłych sytuacjach problemowych i kryzysowych, w których podstawą jest udzielenie wsparcia psychicznego. Podczas interwencji kryzysowej nie analizuje się przyczyn problemu i nie pracuje nad możliwościami uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

 

Jak wygląda spotkanie?

Spotkanie/ sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Praca terapeutyczna opiera się na szczerej rozmowie. Nie ma „typowej” sesji terapeutycznej, konkretnych pytań czy listy poruszanych tematów. To pacjent decyduje o czym w danym momencie chce rozmawiać i jakie problemy poruszać na sesjach.

 

Jak często odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (stały dzień i godzina). Każde spotkanie trwa 50 minut. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość dwóch spotkań w tygodniu.

 

Czy psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa?

Każdego psychologa i psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że nie wolno mu nikomu ujawniać faktu, że dana osoba pełnoletnia jest jego pacjentem lub była u niego na spotkaniu. Tym samym nie wolno mu informować nikogo (również rodziny) o stanie pacjenta, przebiegu terapii czy poruszanych tematów. Jedyny wyjątek od zasady poufności stanowi sytuacja zagrożenia życia pacjenta.

 

Co to jest superwizja?

Superwizja to konsultacja psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, starszym stażem i posiadającym specjalne kwalifikacje superwizora. W trakcie superwizji pacjent pozostaje anonimowy i zachowane są zasady tajemnicy zawodowej. Superwizja jest standardem profesjonalnej psychoterapii i pomagają terapeucie lepiej wspierać pacjentów.