Moje książki

 

„Przekleństwo perfekcjonizmu” to książka adresowana do wszystkich, którzy w swoim życiu odnajdują elementy zachowań perfekcjonistycznych. Jest to poradnik podpowiadający jak radzić sobie z perfekcjonizmem swoim, ale także z perfekcjonizmem osób z najbliższego otoczenia: w domu, w pracy, gdy perfekcjonistą jest nasz szef, pracownik, osoba bliska… Książka wyjaśnia w jaki sposób perfekcjonizm powstaje oraz wskazuje na szereg różnic pomiędzy perfekcjonizmem pozytywnym a tym, który nam nie służy. Podpowiada wiele cennych i praktycznych ćwiczeń.

https://www.samosedno.com.pl/

 

Tu kupisz – EMPIK

Tu kupisz i przeczytasz fragment książki – wydawnictwo Samo Sedno

Rekomendacja dr Ewy Woydyłło

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Czym jest perfekcjonizm?
Typy perfekcjonizmu
Czy jesteś  perfekcjonistą?
Wada czy zaleta?
Zdrowy i niezdrowy   perfekcjonizm
Studium przypadku:  Andrzej – nierealne cele

 

2. Pułapki myślenia perfekcjonistów
Automatyczne myśli
„Wszystko albo nic”
Strach przed popełnianiem błędów
Koncentracja na negatywnych aspektach i katastrofizowanie
Nierealistyczne cele
Uzależnienie od opinii innych
Studium przypadku: Hania – warunkowa akceptacja

 

3. Wpływ stylów wychowawczych na powstawanie perfekcjonizmu
Jak powstają zachowania perfekcjonistyczne?
Geny czy wychowanie?
Perfekcjonistyczni rodzice
Rola matki i ojca w powstawaniu perfekcjonizmu
Studium przypadku: Ewa – krytyczni rodzice

 

4. Doskonałość w życiu
Perfekcjonizm w relacjach interpersonalnych
Perfekcjonista w związkach intymnych
Perfekcjonista w pracy
Studium przypadku: Joanna – brak satysfakcji z pracy

 

5. Związek perfekcjonizmu z cechami osobowości
Cena bycia idealnym a typy osobowości
Perfekcjonizm i sumienność
Perfekcjonista neurotyczny
Zwolennicy stałości i zwolennicy zmienności
Nadmierny krytycyzm
Studium przypadku: Jola – poleganie tylko na sobie

 

6. Zachowania powiązane z perfekcjonizmem
Perfekcjonizm jako przyczyna odkładania spraw
Perfekcjonizm a „maksymalizm” i „usatysfakcjonowanie”
Perfekcjonizm w kontekście kultury, mediów i zmian
Studium przypadku: Monika – odkładanie na później i niezdecydowanie

 

7. Perfekcjonizm, który prowadzi do innych problemów
Perfekcjonizm jako przyczyna obsesji, depresji i zaburzeń odżywiania
Kiedy perfekcjonizm utrudnia osiągnięcie sukcesu
Zamartwianie się i poczucie winy
Studium przypadku: Anna – obawy związane z przyszłością

 

8. Strategie zmiany myślenia i zachowań
Przyjrzyj się sobie – ćwiczenia
Znajdź swoją drogę i cel
Żyć z niedoskonałościami
Modyfikowanie oczekiwań
Prowadzenie dziennika myśli i uczuć
Zarządzanie czasem
Zamiana perfekcjonizmu „niezdrowego” na „zdrowy”
Nie porównuj się do innych
Adam – brak akceptacji niepowodzeń
Anna – wszystko pod kontrolą
Tomasz – „powinienem” i „należy”

 

Zakończenie
Arkusze
Bibliografia